CỔNG THÔNG TIN 1022 TIÊP NHẬN PHẢN ÁNH VI PHẠM VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TPHCM

Có 22 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch kiểm tra đánh giá năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 50kh-nak_1111202193545.pdf
 Kế hoạch chuyên mônQuản trị viên08-10-2021
2 Quy chế kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 49qd-nak_1111202193340.pdf
 Kế hoạch chuyên mônQuản trị viên08-10-2021
3 Khảo sát trực tuyến học sinh khối 7  Kế hoạch chuyên mônQuản trị viên15-05-2021
4 Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan năm 2019.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 188-kh-gddtsigned_43201913.pdf
188/KH-GDĐTKế hoạch chuyên môn 04-03-2019
5 Kế hoạch : Thực hiện 3 công khai năm học 2018 - 2019 107/KH-NAKKế hoạch chuyên môn 20-08-2018
6 Tài liệu tập huấn Luật trẻ em và chống kỳ thị trẻ OVC
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: fwdtiliutphunluttremvchngkthtrovc_301120177.zip
 Kế hoạch chuyên môn 30-11-2017
7 Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2017 - 2018 (2)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_giao_duc_2_611201715.doc
 Kế hoạch chuyên môn 06-11-2017
8 Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2017 - 2018 (1)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_giao_duc_1_611201715.doc
 Kế hoạch chuyên môn 06-11-2017
9 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 -2018 THCS Nguyễn An Khương
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_truong_nak_17-18_611201715.doc
 Kế hoạch chuyên môn 06-11-2017
10 Kế hoạch triển khai cuộc thi khkt năm học 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_nckh_611201715.docx
 Kế hoạch chuyên môn 06-11-2017
11 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường Năm học 2017 - 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_trai_nghiem_sang_tao_611201715.doc
 Kế hoạch chuyên môn 06-11-2017
12 KẾ HOẠCH Tổ chức cho học sinh tham gia tiết học ngoài nhà trường, tiết học thực tế gắn với di sản văn hoá cho học sinh khối 8 Năm học 2017 - 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_tiet_hoc_trai_nghiem_611201715.docx
 Kế hoạch chuyên môn 06-11-2017
13 KẾ HOẠCH Thực hiện chương trình Tiếng anh tích hợp cấp trung học cơ sở năm học 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_giang_day_tieng_nuoc_ngaoi_trong_nha_truong_611201715.doc
 Kế hoạch chuyên môn 06-11-2017
14 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trường THCS Nguyễn An Khương Năm học 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kehoach_bdtx_17-18_611201715.doc
 Kế hoạch chuyên môn 06-11-2017
15 Kế hoạch kiểm tra nội bộ -năm học 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_kiem_tra_noi_bo_17-18_611201715.doc
 Kế hoạch chuyên môn 06-11-2017
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích