CỔNG THÔNG TIN 1022 TIÊP NHẬN PHẢN ÁNH VI PHẠM VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TPHCM

Hiệu Trưởng

Lê Thanh Tâm
Lê Thanh Tâm

Ngày sinh: 20/11/1966

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà tây- Hà Nội

Trình độ :ĐH SP

Vị trí công tác: Trường THCS Nguyễn An Khương

Điện thoại cơ quan: 0822167868

Phó Hiệu Trưởng

Đoàn Thị Hương Giang
Đoàn Thị Hương Giang

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại Học Sư Phạm

Vị trí công tác: Phó Hiệu Trưởng

Kim Huỳnh Tâm
Kim Huỳnh Tâm

Ngày sinh: 31/8/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hồ Chí MInh

Trình độ :Đại Học Sư Phạm

Vị trí công tác: Phó Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 0822485643

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích