CỔNG THÔNG TIN 1022 TIÊP NHẬN PHẢN ÁNH VI PHẠM VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TPHCM

Có 10 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định thành lập Ban Đại Diện Hội CMHS Trường THCS Nguyễn An Khương năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 4297034920702087030238877875381664648527872n_310201815.rar
146/QĐ-NAKCác Quyết Định Thành Lập 03-10-2018
2 Quyết Định công nhận huân chương lao động hạng 3
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_hch3bktt_2_2311201714.pdf
 Các Quyết Định Thành Lập 23-11-2017
3 Quyết định Về việc thành lập Ban giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 5qdbgdhuongnghiep2017_711201714.doc
 Các Quyết Định Thành Lập 07-11-2017
4 Về việc cử học sinh đi thi khoa học kỹ thuật khối 9
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve_viec_cu_hoc_sinh_di_thi_khoa_hoc_ky_thuat_711201714.docx
 Các Quyết Định Thành Lập 07-11-2017
5 Quyết Định Về việc cử học sinh đi thi khoa học kỹ thuật khối 9
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve_viec_cu_hoc_sinh_di_thi_khoa_hoc_ky_thuat_9_711201714.docx
 Các Quyết Định Thành Lập 07-11-2017
6 Quyết Định Về việc cử học sinh đi thi khoa học kỹ thuật khối 8
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve_viec_cu_hoc_sinh_di_thi_khoa_hoc_ky_thuat_8_711201714.doc
 Các Quyết Định Thành Lập 07-11-2017
7 Danh sách ban kiểm tra nội bộ năm học: 2017 - 2108
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ds_kem_theo_qd_kiem_tra_1_611201715.docx
 Các Quyết Định Thành Lập 06-11-2017
8 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo bồi dưỡng thường xuyên trường THCS Nguyễn An Khương Năm học 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet_dinh_thanh_lap_ban_chi_dau_bdtx_2017_611201715.doc
 Các Quyết Định Thành Lập 06-11-2017
9 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ tự kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm Năm học : 2017 – 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_thanh_lap_to_kiem_tra_611201715.docx
 Các Quyết Định Thành Lập 06-11-2017
10 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập ban kiểm tra nội bộ Năm học : 2017 – 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_thanh_lap_ban_kiem_tra_noi_bo_611201715.docx
 Các Quyết Định Thành Lập 06-11-2017

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích