CỔNG THÔNG TIN 1022 TIÊP NHẬN PHẢN ÁNH VI PHẠM VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TPHCM
Cập nhật : 11:15 Thứ tư, 22/6/2022
Lượt đọc: 18

TG tuyen truyen ANTT-NĐ144

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 22/6/2022
Ngày có hiệu lực: 22/6/2022
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: tg-tuyen-truyen-antt-nd144_2262022111543.pdf
Nội dung:

164